Om mig 

Gudrun Wirgård, född 1971 och bosatt i Nacka, porträtterar och skulpterar, återkommande Ansiktet .

Samlingsutställningar, jurerade: St:a Anna Konsthall/Trosa Landskyrka, Kristinehamns Konstmuseum, Edsvik Konsthall, Nacka Konsthall.

Utbildning: 2018/19 Helighetens Bilder, Konstfack, Stockholm (fördjupningskurs för yrkesverksamma). 1992-1997 Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet. Den Klassiske Tegneskolen vid Ny Carlsberg Glyptotek, Köpenhamn. Handledning i skulptur.  Flertalet teknik- och verkstadskurser. 

Medlem i Skulptörförbundet, SKF Svenska konstnärers föreningKC Öst, KRO.